Spektrum badań

Głównym celem badań było uzyskanie wyników analiz wszystkich składowych oprawy i bloków Biblii na potrzeby określenia stanu ich zachowania, a także uzyskanie maksymalnej ilości danych o technice wykonania i materiałach, zastosowanych w tym unikatowym zabytku. Stąd niezwykle szeroki i możliwie nieinwazyjny program badawczy, obejmujący:badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, badania spektrometrem rentgenowskim XRF, FTiR, badania dendrologiczne i dendrochronologiczne, badania mikroskopowe, badanie przenośnym cyfrowym zestawem RTG, analizy tegumentologiczne, stylistyczne, badania historyczno-artystyczne, analizy multispektralne, skan 3D, itd. Szczegółowe wyniki i krótkie omówienie metodyki wybranych badań są dostępne w zakładce: Biblia Gutenberga Dokumentacja badawcza.

W badaniach i pracach konserwatorskich brało udział kilkudziesięciu naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin oraz dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki z dużym doświadczeniem, w tym konserwatorów papieru i skóry, metalu i rzemiosła artystycznego.

SPEKTRUM PRZEPROWADZONYCH BADAŃ:

Analiza barwników nici kapitałek i wybarwienia skóry oprawy i registrów – Dr Magdalena Dyda, RDLS sp. Zoo., Instytut Mikrobiologii, Wydziału Biologii UW, Warszawa.

 

Ocena zniszczeń biologicznych i badania mikroorganizmów – Dr Magdalena Dyda, RDLS sp. Zoo., Instytut Mikrobiologii, Wydziału Biologii UW, Warszawa.

 

– Analiza mikroskopowa, mikroskop cyfrowy Keyance VHX-7000, Keyance Polska/Warszawa.

 

Analiza LZO (lotne związki organiczne) – Dr hab. Tomasz Sawoszczuk prof. UEK, Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.

 

Analiza DNA skór i pergaminów – Dr hab. Tomasz Sawoszczuk prof. UEK, Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.

 

Analiza stanu zachowania elementów skórzanych  (analiza rodzaju skóry, sposobu garbowania, zawartości tłuszczy, badania stabilności hydrotermalnej i stopnia organizacji włókien kolagenowych, pH skór) – Dr Dorota Jutrzenka-Supryn, Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

– Badania typologiczne i archeometryczne papieru kart Biblii (rejestracja przezrocza/znaków wodnych, makrofotografia faktury, badanie grubości, identyfikacja składu włóknistego, kolorymetria) – Dr Jolanta Czuczko, Mgr Karolina Komsta-Sławińska, Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Analiza stanu zachowania kart bloku oraz mediów pisarskich (odczyn pH stykowe/zwilżalność, pH mikro próbka, test obecności jonów Fe2+ i Cu, odporność iluminacji, formularz oceny stanu zachowania) – Dr Jolanta Czuczko, Dr Dorota Jutrzenka-Supryn, Mgr Karolina Komsta-Sławińska Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania światłotrwałości elementów kodeksów (mikrofedometria), obrazowanie wielospektralne – Dr hab. Tomasz Łojewski prof. AGH, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH Kraków.

Analiza składu pierwiastkowego elementów kodeksu metodą fluorescencji rentgenowskiej XRFDr hab. Juliusz Raczkowski prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Dr Grzegorz Nehring, Centre for the Study of Manuscript Cultures/Cluster of Excellence, Understanding Written Artefacts, Universität Hamburg.

Analiza i określenie składu pierwiastkowego,  mapowanie rozkładu pierwiastków metodą makro fluorescencji rentgenowskiej makro-XRFDr Grzegorz Nehring i Dr Sebastian Bosch, Centre for the Study of Manuscript Cultures/Cluster of Excellence, Understanding Written Artefacts, Universität Hamburg.

Analiza biblii za pomocą Spektroskopii Ramana (spektroskopia ramanowska) – technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, wyk. Centre for the Study of Manuscript Cultures/Cluster of Excellence, Understanding Written Artefacts, Universität Hamburg.

 

Analiza FTiR – spektroskopia w podczerwieni – Dr Sebastian Bosch, Centre for the Study of Manuscript Cultures/Cluster of Excellence, Understanding Written Artefacts, Universität Hamburg.

 

Analiza składu pierwiastkowego elementów metalowych metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF oraz analiza techniki wykonania i stanu zachowania elementów metalowych – mgr Arletta Piasecka, Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania składu pierwiastkowego wybranych części kart, analiza pod mikroskopem skaningowym SEM/EDSmgr Mariola Krawitowska, Pracownia Analiz Instrumentalnych, Wydział Chemii, UMK Toruń.

Badania składu chemicznego wybranych elementów, analiza FTiRDr Grażyna Szczepańska, Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Analiza wybranych elementów kodeksów za pomocą obrazowania  w światłach diagnostycznych (UV, IR, IRFC, VIS) – Dr hab. Adam Adamski prof. UMK, Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, UMK Toruń.

Analiza wybranych elementów kodeksów za pomocą obrazowania  w światłach diagnostycznych – fotografia specjalistyczna w bliskiej podczerwieni NIR –  Dr hab. Juliusz Raczkowski prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Analiza dendrologiczna i dendrochronologiczna elementów drewnianych – Barbara Gmińska- Nowak, Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, marko-fotografia przyrostów Dr hab. Juliusz Raczkowski prof. UMK.

Obrazowanie elementów księgi w technice RTG cyfrowym, mobilnym zestawem RTG  – Jakub Kowalczys PCb Service, Pruszcz Gdański.

 

Obrazowanie 2D i 3D obu tomów biblii w technice tomografii komputerowej – zespół Pracowni Tomografii Komputerowej Philips na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania historyczno-artystyczne oraz wartościowanie billi w świetle programu UNESCO Memory of the World International Register, Dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK, Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Fotografia stanu zachowania przed i po procesach konserwatorskich oraz digitalizacja – Tomasz Dorawa, Książnica Kopernikańska, Toruń oraz Piotr Kurek, Biblioteka Uniwersytecka UMK, Toruń.

Fotogrametria, Skan i model 3D – Piotr Bartosiak 3D SkanGeo oraz dr hab. Juliusz Raczkowski prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Galeria zdjęć