Biblia pod tomografem komputerowym

Tomografia komputerowa, zwana skrótowo TK lub CT (angl. „computed tomography”), to badanie obrazowe wykorzystujące tę samą technologię, co zdjęcia rentgenowskie, jednak o wiele bardziej zaawansowane.

Zestaw do tomografii komputerowej składa się zasadniczo z dwóch elementów: ruchomego stołu, na którym zwykle leży pacjent, ostatnio coraz częściej różnego rodzaju artefakty zabytkowe i dzieła sztuki dawnej oraz maszyny „właściwej”, do której stół ten jest wsuwany. Przypominające masywny okrąg skomplikowane urządzenie to nowoczesny aparat rentgenowski, wykonujący serię zdjęć RTG danej części zabytku z różnych jego stron oraz pod różnymi kątami. Uzyskane w ten sposób liczne przekroje wybranych struktur zabytku nakładane są następnie na siebie przez specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (stąd właśnie przymiotnik „komputerowa” w nazwie badania), w efekcie, czego powstają dwu- i trójwymiarowe obrazy badanych struktur obiektu. W nieinwazyjny sposób można było określić stan zachowania zwięzów, stan zachowania bloku księgi, całą strukturę oprawy, montaż metalowych elementów itd.

Urządzenie wykonało 1725 zdjęć RTG I i II tomu biblii.

Badanie wykonane było w Pracowni Tomografii Komputerowej Philips na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 87-100 Toruń.

 

Galeria zdjęć