Wyjątkowe znalezisko z XV w.

Odkryty w 1897 roku w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie dwutomowy egzemplarz inkunabułu z warsztatu Gutenberga z połowy XV wieku w 2023 roku poddany został wieloaspektowym badaniom, digitalizacji i pracom konserwatorskim. Stanowi bezcenną pamiątkę minionej epoki…